Kosztorysowanie

Kosztorysowanie

Sporządzamy kosztorysy robót budowlanych, a także elektrycznych i sanitarnych.

Dla Inwestorów oferujemy sporządzanie Kosztorysów Inwestorskich opartych na normach nakładczych zawartych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR) oraz publikacjach prezentujących rynkowe zakresy cenowe. Załącznikiem do kosztorysu jest Przedmiar Robót.

Tak sporządzony kosztorys inwestorski stanowi miarodajny szacunek ceny, warygodny w oczach organów administracji publicznej, banków, sądów i instytucji udzielających dotacji.

Kosztorys Inwestorski jest pomocny przy zaplanowaniu budżetu na inwestycję, pozyskaniu kredytu, zewnętrznego finansowania lub może stanowić określenie wartości ewentualnego sporu z wykonawcą/deweloperem.

Przedmiar robót stanowić będzie dla Wykonawców podstawę do sporządzenia wycen ofertowych, dzieki czemu oferty będą jednolite pod kątem zakresu prac, ich ilości i technologii. Jedynym kryterium porównawczym będzie cena.

Zobacz również:Novatio Consulting, ul. Okocimska 4/42, 01-114 Warszawa, tel. 793 777 662