Badania termowizyjne

Badania termowizyjne

Wykonujemy badania termowizyjne dla branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, energetyki, ciepłownictwa, przemysłu i innych branż, w których termowizja może mieć zastosowanie. Są to bezinwazyjne, bezdotykowe i nieszkodliwe dla otoczenia badania rozkładu temperatur na powierzchniach ciał fizycznych. Charakteryzują się doskonałą skutecznością, dokładnością, szybkością uzyskania wyników i najlepszym stosunkiem jakości rezultatów do ceny badania.

Do badań wykorzystujemy kamerę termowizyjną renomowanej marki FLIR wraz z oprogramowaniem komputerowym, oraz szereg innych urządzeń takich jak:

• miernik temperatury i wilgotności względnej powietrza z wyznaczaniem temperatury punktu rosy,
• miernik wilgotności materiałów budowlanych i drewna,
• anemometr (wiatromierz),
• multimetr z funkcją pomiaru temperatury.

Wykorzystanie przez nas dodatkowych urządzeń pozwala monitorować stan otoczenia, co w połączeniu z naszą wiedzą i doświadczeniem przekłada się na właściwą interpretację obrazu termalnego oraz sporządzenie prawidłowych wniosków i zaleceń dla Zleceniodawcy badania.

W budownictwie wykonujemy również tzw. badania ilościowe (określenie współczynnika przenikania ciepła dla wybranych fragmentów przegród). Z wykonanych przez nas badań sporządzamy stosowne raporty.

Oferta dla budownictwa:

• ocena jakości izolacji termicznej przegród budowlanych,
• wykrywanie mostków cieplnych, miejsc ubytków ciepła, badanie rozkładu temperatury w obudowie termicznej budynków,
• ocena poprawności montażu i szczelności stolarki okiennej i drzwiowej,
• lokalizacja wycieków w instalacjach ogrzewania podłogowego,
• lokalizacja wycieków w prowadzonych wewnątrz murów instalacjach centralnego ogrzewania, rurach wodnych,
• lokalizacja przebiegu instalacji centralnego ogrzewania, rur wodnych prowadzonych wewnątrz murów,
• badania poprawności pracy instalacji c.o., grzejników,
• badania obiektów przed termomodernizacją, w celach pomocniczych przy doborze właściwych rozwiązań dla jak najlepszej poprawy ochrony cieplnej budynku,
• kontrola jakości prac w budynkach poddanych termomodernizacji jako etap odbioru tych prac,
• kontrola jakości napraw i ocieplenia przegród,
• kontrola jakości prac izolacyjnych w budynkach nowych, jako etap odbioru budynków,
• ocena poprawności montażu i szczelności połączenia systemowych elementów konstrukcji budynków (płyty ścienne, stropodachowe itp.),
• identyfikacja zawilgocenia przegród budowlanych i materiałów, lokalizacja miejsc sprzyjających rozwojowi grzybów pleśniowych,
• lokalizacja niepożądanej infiltracji powietrza w budynkach,
• badanie systemów grzewczych - izolacyjność cieplna kotłowni, węzłów grzewczych,
• badania stanu technicznego i szczelności kominów,
• inne.

Zobacz również:W jakim celu wykonuje się badania termowizyjne Warszawa?

Badania termowizyjne Warszawa stosuje się do oceny jakości wykonanych izolacji – zarówno hydro, jak i termoizolacji. Badanie to pozwala na uzyskanie kompletnej informacji o tym, gdzie następuje największa strata cieplna budynku lub poznania punktów, które wymagają remontu i docieplenia. Badania te pozwalają również na znalezienie miejsc ewentualnych przecieków i zawilgoceń. Wykonywane są w ramach usługi odbioru lub przeglądu technicznego mieszkania lub domu.

Jakiego sprzętu używa się do badań termowizyjnych Warszawa?

Urządzenie, które pozwala na poznanie wszelkich usterek jest kamera termowizyjna. Z jej pomocą można wykryć mostki termiczne oraz zawilgocenia, które występują na skutek, na przykład wody technologicznej „zamkniętej” w murach. Badania termowizyjne Warszawa umożliwiają sprawdzenie ognisk korozji biologicznej, nieszczelności przy wykańczaniu komina lub połaci dachu, a także sprawdzają błędnie wykonane izolacje poziome budynku.

Badania termowizyjne w Warszawie

Poszukują Państwo usługi badań termowizyjnych oferowanej w Warszawie?

Novatio to firma zespół oferujący doświadczenie, precyzję i dokładność. Nasze usługi skierowane są na rozwiązywanie problemów oraz sprawną diagnostykę, by zapobiec niepożądanym sytuacjom lub umożliwić skuteczną i precyzyjną naprawę. Działamy na terenie Warszawy oraz w jej okolicach. Termowizja to jedna z naszych głównych usług. Realizujemy ją kamerą termowizyjną FLIR.

Badanie termowizyjne pozwala na ocenę elementów i parametrów budynku niewidocznych gołym okiem. Dzięki niej, możemy m.in. ocenić jakość izolacji termicznej budynku, wykryć miejsca ubytków ciepła, wykryć wycieki w instalacjach ogrzewania podłogowego lub wewnątrz rur prowadzonych w murach budynku, ocenić poprawność instalacji np. grzejników i wiele innych.

Badania termowizyjne wykonujemy w Warszawie i okolicach, dojeżdżamy do naszych Klientów. Nasze badanie uwzględnia sporządzenie pisemnego raportu oraz podanie zaleceń. Będąc już na miejscu jesteśmy w stanie określić stan techniczno-grzewczy budynku.

Novatio Consulting, ul. Okocimska 4/42, 01-114 Warszawa, tel. 793 777 662