Doradztwo techniczne

Doradztwo techniczne

Polecamy nasze jednorazowe porady techniczne w formie pisemnej lub ustnej. Porady takie mogą dotyczyć m.in.:

• zaleceń odnośnie wyboru technologii wykonania elementów budowy/remontu
• informacje nt. administracyjnego toku postępowania w przypadku zamiaru przeprowadzenia robót budowlanych
• opiniowania ofert wykonawczych
• sporządzania opisów i pism natury technicznej
• odbiorów mieszkań i budynków

Zobacz również:



Opinia techniczna budynku w Warszawie

Opinia techniczna budynku to dokument, w którym specjalista (uprawniony inżynier budownictwa) ocenia stan techniczny budynku lub jego elementów i przedstawia na piśmie informacje i wnioski istotne dla Zlecającegu usługę. Opinia techniczna jest bardzo pomocna, a czasem nawet wymagana przy sprzedaży lub zakupie nieruchomości, przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny lub przy przeprowadzaniu remontu budynku.

Firma Novatio oferuje szereg usług wspierających Inwestorów, Właścicieli i Zarządców Nieruchomości w ekspolatacji obiektów oraz przeprowadzaniu Inwestycji budowlanych. Jedną z takich usług jest właśnie doradztwo techniczne z dojazdem na terenie Warszawy i okolic. Zapewniamy doświadczenie naszych profesjonalistów oraz rozsądną cenę.

Co powinna zawierać opinia techniczna budynku Warszawa?

Opinia techniczna budynku Warszawa to podstawa, którą należy wykonać w każdym budynku. Opis przedmiotu ekspertyzy i celu, służy opisowi badanych elementów i rozwiązań konstrukcyjnych obiektu, którymi są wymiary i materiał, z jakich został wykonany dany obiekt. Zawiera ona również opis posadowienia fundamentów, konstrukcji ścian, stropu, dachu oraz opis dokonanych odkrywek i badań.

Kiedy opinia techniczna budynku Warszawa jest konieczna?

Opinia techniczna budynku Warszawa najczęściej jest niezbędna przed wykonaniem modernizacji lub zmiany sposobu użytkowaniu – wymaga tego prawo budowlane. Taka opinia jest wręcz wymagana, gdy pojawiają się niepokojące usterki w konstrukcji, np. pękanie ścian, widoczne rysy na stropach lub przemieszczanie się elementów konstrukcyjnych. Zapraszamy do kontaktu! Wystawimy profesjonalną opinię techniczną budynku Warszawa, a cały proces przebiegnie w profesjonalnej atmosferze.

Novatio Consulting, ul. Okocimska 4/42, 01-114 Warszawa, tel. 793 777 662