Ekspertyzy

Ekspertyzy

Polecamy wykonywane przez nas ekspertyzy, oceny i opinie techniczne.

Nasze opracowania stanowią kluczowy element w ustaleniu przyczyn usterek występujących na budynkach, są potwierdzeniem występowania wad wykonawczych, stanowią także dowód w przypadku sporów z nierzetelnymi wykonwcami i deweloperami.

Opracowania, oprócz sprawozdania i wniosków z oględzin i badań zawierają także zalecenia i propozycje technologiczne naprawy.

Do naszych eksperyz, ocen i opinii technicznych, wszystkim Klientom proponujemy sporządzenie Kosztorysu Inwestorskiego oraz Przedmiaru Robót naprawy stwierdzonych wad i usterek. Kosztorys Inwestorski jest pomocny przy zaplanowaniu budżetu na inwestycję lub może stanowić określenie wartości ewentualnego sporu z wykonawcą/deweloperem (jeśli obowiązuje gwarancja i/lub rękojmia na budynek lub prace). Przedmiar robót stanowić będzie dla Wykonawców podstawę do sporządzenia wycen ofertowych, dzieki czemu oferty będą jednolite pod kątem zakresu prac, ich ilości i technologii. Jedynym kryterium porównawczym będzie cena.

Zobacz również:Profesjonalne ekspertyzy budowlane Warszawa

Ekspertyzy budowlane Warszawa są kluczowym elementem w ustalaniu przyczyn usterek, które występują na budynkach. Pozwalają potwierdzić występowanie wad wykonawczych, a także stanowią dowód w przypadku sporów z nierzetelnymi wykonawcami i deweloperami. Ekspertyzy zawierają zbiór niezbędnych dokumentów, takich jak: opracowania, sprawozdania i wnioski z oględzin, ale również zalecenia i propozycje technologiczne naprawy. Jest to ułatwienie i pozwala na zaoszczędzenie czasu w przypadku wykazania niezgodności. Co więcej, po wykonaniu ekspertyzy budowlanej Warszawa, oferujemy naszym Klientom sporządzenie Kosztorysu Inwestorskiego oraz Przedmiaru Robót naprawy stwierdzonych wad i usterek.

Kto może wykonać ekspertyzy budowlane Warszawa?

Ekspertyzy budowlane Warszawa powinien wykonać rzeczoznawcza budowlany, który posiada nieograniczone uprawnienia z zakresu budownictwa i może pełnić samodzielną funkcję techniczną.

Profesjonalne ekspertyzy budowlane Warszawa

Ekspertyzy budowlane w Warszawie są kluczowym dokumentem potwierdzającym usterki w budynkach oraz ich przyczyny. Pozwalają udowodnić występowanie wad wykonawczych, na przykład, na wypadek sporów z nierzetelnymi wykonawcami i deweloperami. Nasze ekspertyzy zawierają sprawozdania z oględzin i badań, wnioski, a także zalecenia i propozycje technologiczne naprawy. Jest to kompleksowa usługa, przy której wykorzystujemy cały nasz potencjał sprzętowo-osobowy, co pozwala sprawnie wykryć i udowodnić wady, niezgodności projektowe, usterki i ich przyczyny, zaoszczędzając czas Klienta. Co więcej, po wykonaniu ekspertyzy budowlanej Warszawa, oferujemy naszym Klientom sporządzenie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót naprawy stwierdzonych wad i usterek, co może stanowić pomoc przy organizacji budżetu na naprawę, pozyskania zewnętrznego finansowania (kredyt, dotacje) lub określić wartość sporu w przypadku postępowań sądowych.

Usługa ekspertyzy dotyczy także inwestycji będących w realizacji. Taka eskspertyza usprawni budowę oraz pomoże rozwiązać wiele problemów. Wykonujemy usługi głównie w Warszawie i okolicach, jednak na życzenie dojedziemy w dowolne miejsce. Ekspertyza budowlana Warszawa to opcja idealna zarówno dla przedsiębiorców, jak i indywidualnych Inwestorów. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące Twojej konstrukcji, ta usługa jest skierowana do Was.

Kto może wykonać ekspertyzy budowlane Warszawa?

Ekspertyzy budowlane Warszawa wykonują doświadczeni inżynierowie budownictwa, posiadający odpowiednie, wymagane prawem uprawnienia do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Nasi profesjonaliści wykonują badania i ekspertyzy na terenie Warszawy i okolic, a jeśli potrzeba, w nawet z dojazdem w dowolne miejsce w kraju. Zachęcamy także do skorzystania z innych pozycji dostępnych w naszej ofercie, m.in.: badania termowizyjnego, doradztwa technicznego lub kosztorysowania.

Novatio Consulting, ul. Okocimska 4/42, 01-114 Warszawa, tel. 793 777 662