Ekspertyzy

Ekspertyzy

Polecamy wykonywane przez nas ekspertyzy, oceny i opinie techniczne.

Nasze opracowania stanowią kluczowy element w ustaleniu przyczyn usterek występujących na budynkach, są potwierdzeniem występowania wad wykonawczych, stanowią także dowód w przypadku sporów z nierzetelnymi wykonwcami i deweloperami.

Opracowania, oprócz sprawozdania i wniosków z oględzin i badań zawierają także zalecenia i propozycje technologiczne naprawy.

Do naszych eksperyz, ocen i opinii technicznych, wszystkim Klientom proponujemy sporządzenie Kosztorysu Inwestorskiego oraz Przedmiaru Robót naprawy stwierdzonych wad i usterek. Kosztorys Inwestorski jest pomocny przy zaplanowaniu budżetu na inwestycję lub może stanowić określenie wartości ewentualnego sporu z wykonawcą/deweloperem (jeśli obowiązuje gwarancja i/lub rękojmia na budynek lub prace). Przedmiar robót stanowić będzie dla Wykonawców podstawę do sporządzenia wycen ofertowych, dzieki czemu oferty będą jednolite pod kątem zakresu prac, ich ilości i technologii. Jedynym kryterium porównawczym będzie cena.

Zobacz również:Profesjonalne ekspertyzy budowlane Warszawa

Ekspertyzy budowlane Warszawa są kluczowym elementem w ustalaniu przyczyn usterek, które występują na budynkach. Pozwalają potwierdzić występowanie wad wykonawczych, a także stanowią dowód w przypadku sporów z nierzetelnymi wykonawcami i deweloperami. Ekspertyzy zawierają zbiór niezbędnych dokumentów, takich jak: opracowania, sprawozdania i wnioski z oględzin, ale również zalecenia i propozycje technologiczne naprawy. Jest to ułatwienie i pozwala na zaoszczędzenie czasu w przypadku wykazania niezgodności. Co więcej, po wykonaniu ekspertyzy budowlanej Warszawa, oferujemy naszym Klientom sporządzenie Kosztorysu Inwestorskiego oraz Przedmiaru Robót naprawy stwierdzonych wad i usterek.

Kto może wykonać ekspertyzy budowlane Warszawa?

Ekspertyzy budowlane Warszawa powinien wykonać rzeczoznawcza budowlany, który posiada nieograniczone uprawnienia z zakresu budownictwa i może pełnić samodzielną funkcję techniczną.

Novatio Consulting, ul. Okocimska 4/42, 01-114 Warszawa, tel. 793 777 662